Categorieën
Business Carrière en Werk

Kom meer te weten over de voordelen van duurzame energiebronnen

Wat zijn duurzame energiebronnen?

Duurzame energiebronnen zijn tegenwoordig steeds meer in opkomst: men ziet er in stijgende hoeveelheid meer en meer de noodzaak van in. Maar wat zijn het precies? In dit artikel lees je er meer over. Energiebronnen zijn plekken waarvan energie vandaan komt. Veel van de huidige stroom die wordt gebruikt is helaas nog afkomstig uit fossiele brandstoffen. Maar deze raken op een gegeven moment op en daarom wordt er nu steeds meer gefocust op duurzame varianten van energie. Dit zijn energiebronnen die continu opnieuw kunnen worden gebruikt en die daarbij ook nog eens geen nadelige gevolgen heeft voor het klimaat.

Welke manieren van energiewinning zijn duurzaam?

Er is een aantal manieren om duurzaam energie te winnen. Denk bijvoorbeeld maar aan warmte-energie. Hierbij wordt er warmte gewonnen die ontstaat bij industriële processen en vervolgens wordt omgezet naar energie. Ideaal omdat deze warmte anders verloren gaat. Daarnaast is zonne-energie een geweldig voorbeeld: middels zonnepanelen wordt de hitte van de zon opgeslagen en tevens omgezet in energie. Deze zijn ook particulier te gebruiken en daarom kunnen vele huishoudens en bedrijven kiezen om deze vorm van milieuvriendelijke stroom in te zetten. Maar sluit windenergie en waterenergie ook zeker niet uit. Met behulp van deze techniek kun je respectievelijk wind en water gebruiken om apparaten in beweging te krijgen. Deze beweging wordt vervolgens omgezet in energie en die kan gebruikt worden door vele apparaten.

Hoe wordt deze vorm van energiewinning ingezet?

De winning van deze energie gebeurt dus op een milieuvriendelijke manier. Er zit een verschil tussen hernieuwbare en duurzame energie. Mensen halen deze termen nog wel eens door elkaar, terwijl dit niet klopt. Ze lijken op elkaar, maar er zit wel degelijk een verschil in. Hernieuwbare energie wordt gewonnen uit bronnen die elke keer opnieuw kunnen worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het planten van gewassen. Duurzame energie is zowel hernieuwbaar als schoon voor het milieu. Het kan dus zijn dat een energiebron wel hernieuwbaar is, maar niet heel klimaatvriendelijk. Denk bij dat geval aan eerste generatie biomassa, waar speciaal voor de energiewinning op grote schaal gewassen worden gepland. Hiermee gebruik je dus een stuk grond dat ook ingezet had kunnen worden voor voedsel.

Een stap naar een schonere toekomst

Belangrijk is dat duurzame energiebronnen helpen om een schoner klimaat te realiseren. De gevolgen van het decennialange gebruik van fossiele brandstoffen zijn langzamerhand steeds meer te zien en deze schadelijke gevolgen moeten in de toekomst zo flink mogelijk beperkt worden. De voordelen van duurzame energiebronnen helpen hieraan mee.