Categorieën
Business Carrière en Werk

De mogelijkheden van hybride

Wat betekent de term hybride precies?

In de afgelopen jaren wint het begrip hybride steeds meer aan populariteit. Dit gebeurt zowel in de zakelijke als in de particuliere doelgroep. En vaak weet toch niet iedereen wat hybride precies inhoudt en wat je ermee kunt. Als er gesproken wordt over hybride oplossingen dan wordt er bedoeld: een combinatie van minimaal twee technieken van aandrijving in met name verbrandingsmotoren.

De manier waarop hybride wordt ingezet

Te zien is dat hybride een grote verschuiving teweeg brengt in verschillende sectoren. Met ame de transportsector en de energiesector zijn vooroplopende sectoren waarin veel stappen gezet worden. Heden ten dage rijden er miljoenen voertuigen op verbrandingsmotoren op de wegen waarvan een groot deel op fossiele brandstof functioneert. En uiteraard is dit slecht voor het milieu: bij het verbranden van deze brandstoffen komen schadelijke stoffen als CO2 vrij in de lucht. Als je kijkt naar de voertuigen die hybride genoemd kunnen worden, zie je dat deze een combinatie bevatten van een verbrandingsmotor en een accu. Dit zie je ook terug in de energiesector.

Bestaan hybride generatoren ook?

De energiesector met haar aggregaten zet ook steeds meer stappen in de richting van een schoon milieu. De originele varianten draaien dikwijls op verbrandingsmotoren aangedreven door diesel. Door dit te combineren met een accu zorg je ervoor dat de uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen als CO2 drastisch gereduceerd wordt. Er wordt via de accu stroom opgeslagen die op een later moment geütiliseerd kan worden. Ideaal als je denkt aan een bouwplaats. Deze wordt in de nacht niet gebruikt, maar moet dan wel voorzien worden van een klein aantal camera’s en lampen. Een originele aggregaat zou hiervoor de hele nacht volop moeten draaien met haar dieselmotor. Een hybride aggregaat kan zo afgestemd worden dat in de nacht slechts de stroom van de accu gebruikt wordt. Zo bespaar je diesel, reduceer je de uitstoot van schadelijke stoffen en voorkom je nachtelijke geluidsoverlast. Een win-win-win-situatie dus.

Het grootste voordeel van hybride apparaten

Als we kijken naar een andere mogelijke toepassing van hybride in apparaten dan zien we dat er ook een combinatie gemaakt kan worden van diesel en HVO. Laatstgenoemde is een biodiesel gemaakt van vettige gewassen, en dus beter voor het milieu. Combineer je dit, in het geval van een aggregaat, met zonnepanelen dan heb je een geweldig groene oplossing te pakken. Een beter milieu begint met hybride oplossingen!

Categorieën
Business Carrière en Werk

Kom meer te weten over de voordelen van duurzame energiebronnen

Wat zijn duurzame energiebronnen?

Duurzame energiebronnen zijn tegenwoordig steeds meer in opkomst: men ziet er in stijgende hoeveelheid meer en meer de noodzaak van in. Maar wat zijn het precies? In dit artikel lees je er meer over. Energiebronnen zijn plekken waarvan energie vandaan komt. Veel van de huidige stroom die wordt gebruikt is helaas nog afkomstig uit fossiele brandstoffen. Maar deze raken op een gegeven moment op en daarom wordt er nu steeds meer gefocust op duurzame varianten van energie. Dit zijn energiebronnen die continu opnieuw kunnen worden gebruikt en die daarbij ook nog eens geen nadelige gevolgen heeft voor het klimaat.

Welke manieren van energiewinning zijn duurzaam?

Er is een aantal manieren om duurzaam energie te winnen. Denk bijvoorbeeld maar aan warmte-energie. Hierbij wordt er warmte gewonnen die ontstaat bij industriële processen en vervolgens wordt omgezet naar energie. Ideaal omdat deze warmte anders verloren gaat. Daarnaast is zonne-energie een geweldig voorbeeld: middels zonnepanelen wordt de hitte van de zon opgeslagen en tevens omgezet in energie. Deze zijn ook particulier te gebruiken en daarom kunnen vele huishoudens en bedrijven kiezen om deze vorm van milieuvriendelijke stroom in te zetten. Maar sluit windenergie en waterenergie ook zeker niet uit. Met behulp van deze techniek kun je respectievelijk wind en water gebruiken om apparaten in beweging te krijgen. Deze beweging wordt vervolgens omgezet in energie en die kan gebruikt worden door vele apparaten.

Hoe wordt deze vorm van energiewinning ingezet?

De winning van deze energie gebeurt dus op een milieuvriendelijke manier. Er zit een verschil tussen hernieuwbare en duurzame energie. Mensen halen deze termen nog wel eens door elkaar, terwijl dit niet klopt. Ze lijken op elkaar, maar er zit wel degelijk een verschil in. Hernieuwbare energie wordt gewonnen uit bronnen die elke keer opnieuw kunnen worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het planten van gewassen. Duurzame energie is zowel hernieuwbaar als schoon voor het milieu. Het kan dus zijn dat een energiebron wel hernieuwbaar is, maar niet heel klimaatvriendelijk. Denk bij dat geval aan eerste generatie biomassa, waar speciaal voor de energiewinning op grote schaal gewassen worden gepland. Hiermee gebruik je dus een stuk grond dat ook ingezet had kunnen worden voor voedsel.

Een stap naar een schonere toekomst

Belangrijk is dat duurzame energiebronnen helpen om een schoner klimaat te realiseren. De gevolgen van het decennialange gebruik van fossiele brandstoffen zijn langzamerhand steeds meer te zien en deze schadelijke gevolgen moeten in de toekomst zo flink mogelijk beperkt worden. De voordelen van duurzame energiebronnen helpen hieraan mee.